Tuinhuis met houtstapelplaats

Materialen
Noorse rode den